Oferujemy:

 

- Informacje o  Korzeniu Światła 

 

- Rośliny lecznicze poznać i przetworzyć - warsztaty

 

- Koncerty  zespołu ARPODE