ze zrozumienie sposobu działania środków leczniczych z homeopatii jest tylko wtedy możliwe, kiedy jesteśmy gotowi opuścić stanowisko czysto materialistyczne i dopuścić takie pojęcia jak „duch” i „dusza” jako realne siły. Nawet kiedy tradycyjna ścisła nauka chce nam udowodnić, że nie ma ducha, i że dusza także jest tylko skomplikowanym połączeniem chemicznie-fizycznych procesów w mózgu, mimo tego i tak każdy człowiek w pewnych chwilach swojego życia czuje realność tych sił. Jako duch nazwijmy tutaj to, co jest wyrazem wyjątkowości i niepowtarzalności żywej istoty. Przy człowieku jest to wyczuwalne bezpośrednio, ponieważ nie ma dwóch takich samych ludzi, każdy jest osobowością i indywidualnością! Przy zwierzętach, roślinach lub kamieniach może to być trudniej do zrozumienia. Ale jeśli ogólnie przyjmujemy duchowości, nie może to być ważne tylko dla człowieka. Wtedy duch jest wszechobecny. W ludziach ukształtuje to, co jest indywidualne, a w królestwie zwierząt wyjawi się bardziej w poszczególnych rasach niż przy pojedynczym zwierzątku. Przy roślinach mówimy o gatunkach , a przy kamieniach o żywiole.

 

Kiedy sobie tylko pozwolimy na takie przemyślenia, wówczas już trzymamy klucz do zrozumienia homeopatii w rękach. Ponieważ kiedy z jednej strony rozcieńczamy substancje – mówiąc obrazkowo, rozprowadzamy na gigantycznie wielką powierzchnię - , a przy tym jeszcze dynamizujemy je – mówiąc obrazkowo, rzucamy je w chaos – i w taki sposób rozwiązujemy ich wewnętrzne materialne powiązania, wtedy „uwalniamy“ sukcesywnie ducha ze swojej konkretnej materialnej powłoki. Wtedy może on działać na chorego człowieka jako czysto duchowa energia, a zarazem może być przyjęty i rozpoznawany bezpośrednio przez ludzkiego ducha. Duch spotka ducha, a przez to pobudza impuls do uzdrowienia w człowieku. Może nawet wolno nam mówić o „uzdrawiającym duchu“, nazwany w innych kontekstach „Świętym Duchem“.

 

A więc leczenie homeopatyczne nie jest doprowadzeniem substancji do organizmu, aby zwalczyć coś w człowieku, lecz procesem, który wzbudza wewnętrznego człowieka do prawidłowego czynu. Środek homeopatyczny przedstawia mu duchowy pierwowzór bycia zdrowym jako lustrzany obraz.

 

Erlebniswoche/ Tydzień BYĆ I CZUĆ