NASZ  PROFIL

 

 

 

Wielu rodziców szuka innych form nauczania i uczenia się niż te oferowane przez „klasyczną szkołę”. W Niemczech nauka w instytucji szkolnej jest obowiązkowa, w innych krajach, np. w Polsce, istnieje tylko obowiązek nauki. Tj. dzieci, które nie chodzą do szkoły, ale np. uczą się prywatnie, a następnie udowadniają wymagany materiał szkolny na egzaminie zewnętrznym w szkole, do której są zapisane, nazywane są dziećmi Edukacji Domowej.

 

 

 

Nasza WOLNA SZKOŁA DLA ŻYCIA powstała właśnie z myślą o takich dzieciach:  

  • Chcemy znieść nieuniknioną izolację uczenia się dzieci, która pojawia się w wyniku nauczania w domu
  • a jednocześnie zapobiegać wszelkiemu stresowi związanemu z uczeniem się i nauczaniem rodziców, który może się pojawić.

 

Ale to tylko przyczyny czysto zewnętrzne. Nasza oferta jest znacznie bardziej rozbudowana pod innym aspektem. Zasadniczo chodzi o pomoc w przekazywaniu młodym istotom umiejętności, które mogą uczynić ich społecznie kompetentnymi, pomocnymi, otwartymi, niezależnymi i swobodnie myślącymi. Przygotowanie do egzaminów zewnętrznych to tylko niezbędny produkt uboczny naszej pracy. Osoba afirmująca życie, świadoma, zdrowa i aktywna nie potrzebuje żadnych podanych definicji ani odpowiedzi tak lub nie na abstrakcyjne pytania. Gotowa jest szukać nowych dróg i głębszego zrozumienia wzajemnych powiązań świata. Nasza praca w ramach WOLNEJ SZKOŁY DLA ŻYCIA ma na celu przyczynić się do tego. Szczegóły do profilu merytorycznego pod „Nasze podstawy pedagogiczne”.

 

 

 

Ponieważ przyjeżdżają do nas dzieci z całej Polski, od samego początku pojawiła się potrzeba stworzenia nowego, niepowtarzalnego profilu szkoły:

 

Dzieci są tylko przez jeden tydzień w miesiącu w naszej szkole i mieszkają i pracują razem z nauczycielami. Wspólne posiłki, wspólne spędzanie czasu wolnego i lekcji, a także spanie w pokojach 2- do 6-osobowych to podstawowe warunki naszej „szkoły rodzinnej”, jak kiedyś scharakteryzował tę pracę jeden z naszych gości. Przez pozostałe 3 tygodnie w miesiącu dzieci są w domu, mają wolny czas lub pracują nad różnymi tematami.

 

 

 

Od września będą trzy różne grupy szkolne. Dzieci zawsze przyjeżdżają w niedzielę i zostają do następnej niedzieli. W jednym tygodniu w klasach od 4 do 6, w innym w klasach od 7 do 8. Dla dzieci z klas od 0 do 3 tydzień trwa od poniedziałku do soboty, przy czym noclegi są przewidziane tylko w wyjątkowych przypadkach.

 

 

 

Dom naszej WOLNEJ SZKOŁY DLA ŻYCIA to stara, przedwojenna poniemiecka willa na obrzeżach miasteczka Bolków na Dolnym Śląsku. Założyciele mieszkają tutaj na pierwszym piętrze, a parter i suterena to sale lekcyjne i sypialnie. To tego należy rozległy ogród i przylegająca do niego otwarta przestrzeń dawnych obiektów kolejowych. Bardzo blisko jest las.

 

Erlebniswoche/ Tydzień BYĆ I CZUĆ