NASZE PODSTAWY PEDAGOGICZNE

 

 

Elementy edukacji waldorfskiej, szkoły Montessori, szkoły Petera Petersena i koncepcja szkoły demokratycznej wpływają na nasz projekt edukacji domowej. Poglądy założyciela szkoły „Summerhill” w Anglii, a także wszechstronna, ofiarna miłość Janusza Korczaka w kontaktach z dziećmi to także elementy podstawowych impulsów naszej pracy w szkole.

 

 

 Podstawy

Trwałe zdolności mogą rozwinąć się u ludzi tylko na podstawie prawdziwych doświadczeń. Dzieci i młodzież najlepiej uczą się z konkretnej rzeczywistości, a nie poprzez abstrakcyjny transfer wiedzy. Dlatego chcemy, aby szkoła była miejscem, w którym ludzie uczą się życiowo i dla życia. Chodzi o znalezienie rozwiązań, a nie odrabianie zadań. Uczenie się powinno przebiegać w atmosferze zaufania, radości, ciekawości i wzajemnej pomocy jako ożywiony proces odkrywania i wymiany. W tym procesie wszyscy zaangażowani są jednocześnie uczniami i wspierającymi, a nauczyciel nie jest już wszechwiedzący. W ten sposób kompetencje społeczne mogą się rozwijać.

 

 

 Praca artystyczna

Pod tym względem także bardzo ważna jest dla nas praca artystyczna. Malowanie akwarelami i śpiewanie odbywają się codziennie. Rysunek i prace ręczne dopełniają całości. Na przykład malowanie to nie tylko kreatywność i poczucie piękna, ale także doświadczanie harmonii i równowagi. Każdy kolor wygląda inaczej i zachowuje się inaczej. Malarz ćwiczy nadawać przestrzeń kolorowi, samemu niczego nie chcąc. To jest trudne! Ale może to być cenne doświadczenie w kontaktach z inną osobą: umiejętność uważnego słuchania, uczenia się dostrzegania nastrojów i niuansów duszy, jednym słowem, nabywania umiejętności społecznych.

 

 

 Śpiew i praca fizyczna

Śpiew, zwłaszcza polifoniczny, wymaga zarówno słyszenia, jak i trzymania głosu. Śpiewając odzwierciedlamy harmonię świata, ponieważ świat i my jesteśmy czymś więcej niż tylko materią. A każda praca fizyczna nie tylko sprawia, że nasze ręce są bardziej zręczne, ale także zręczność i ruchliwość rąk sprzyjają zwinności myślenia i równowadze między dwiema połówkami mózgu. Na przykład każdy, kto jako dziecko zajmował się szeroko zakrojonymi rękodziełami, także wyszkolił swoje umiejętności matematycznego myślenia.

 

 

 Prezentacja

Oprócz działań artystycznych, przedmiotem naszej pracy jest przygotowanie prezentacji z różnych przedmiotów egzaminacyjnych. Prezentacja to dogłębne omówienie wąsko ograniczonego obszaru tematycznego. Może to być np. praktyczny pokaz własnego silnika elektrycznego i wyjaśnienie jego funkcjonalności (fizyka), wędrówka po Tatrach (geografia), zwyczaje lisa (biologia) czy angielski musical jako prezentacja grupowa (w języku angielskim). Zawsze chodzi o proces i zagłębianie się w różne aspekty. Na koniec dzieci prezentują swój temat, głównie za pomocą samodzielnie wykonanego plakatu lub broszury. Uczą się przy tym swobodnie i odważnie mówić o własnych sprawach - umiejętności, które są ważne w życiu.

 

 

 Początek dnia

Krótki poranny krąg, którym witamy dzień przed śniadaniem, kończy się wypowiedzią: „Zimna woda w twarz”. A po wspólnym śniadaniu zawsze zaczynamy dzień w szkole od pół do godzinnego porannego spaceru, bo ruch fizyczny na świeżym powietrzu budzi. A potem wszyscy naprawdę dotarli do swoich ciał, do kończyn, do głowy i zmysłów. Człowiek jest teraz gotowy i otwarty na bardziej intelektualną pracę.

 

 

 Zakończenie dnia

Tak jak dzień zaczyna się od spaceru w przyrodzie i otwiera ludzi na świat zewnętrzny, tak dzień kończy się wieczorną opowieścią i prowadzi go z powrotem do siebie. Te wieczorne opowieści mogą rozciągać się na kilka wieczorów, a tematy są oparte na historii i mitach świata i zależne od wieku dzieci. Zanurzanie się w przygodach Odyseusza czy przeżywanie życiowych losów wielkich osobistości historii świata otwiera w duszach dzieci nieświadome przestrzenie w poszukiwaniu własnego życiowego zadania.

 

 

 Zarządzanie konfliktem - nasz SEJM

Bez względu na to, jak dobre są intencje, konflikty są nieuniknione. Aby rozwiązywać takie sytuacje, powołaliśmy SEJM jako instytucję. Nazwa wywodzi się od oryginalnego staropolskiego sejmu szlachty, w którym wszyscy mieli głos i uchwała musiała być podjęta jednogłośnie. Również w naszym SEJMie każdy ma równe prawo i głos, a rozmawiamy tak długo, aż każdy będzie mógł i chciał poprzeć kompromisową propozycję. Każdy ma prawo zwołać SEJM, jeśli ma potrzebę taką. Tylko ci, którzy mają w rękach Święty Kij”, mogą mówić, inni słuchają. W ten sposób ćwiczymy kulturę rozmowy, która kształci słuchanie i uważność. Nie można przerwać innym, nawet jeśli z trudem ktoś powstrzymuje swój przeciwny pogląd. Chodzi o wspólne spojrzenie na sytuacje z różnych perspektyw i zrozumienie indywidualnych motywacji i argumentów. Wszystko to może być emocjonalne, trudne i czasochłonne, ale właśnie na tych spotkaniach nastąpiły najwspanialsze momenty zrozumienia dla innych i wglądu we własne błędy.

 

 

Przyszłe plany

Naszym największym wyzwaniem są zewnętrzne egzaminy szkolne, które mimo dobrej współpracy jeszcze są zbyt intelektualne i często zawierają kwestionariusze wielokrotnego wyboru. Natomiast polska podstawa programowa umożliwia dość dużą swobodę i autonomię nauczania i nauczycieli. Dlatego aktualnie intensywnie poszukujemy sposobów nowej współpracy z szkołą, aby móc przekształcić egzaminy w przeżycie jeszcze bardziej przyjazne dla życia i mające znaczenie dla rozwoju człowieka.

 

 

 

 

Nasze memorandum

Podsumowując, opisaliśmy naszą pracę w memorandum (patrz poniżej), które jest intensywnie omawiane z zainteresowanymi rodzicami i w razie współpracy przez nich akceptowane i podpisane.

 

MEMORANDUM

 

Podstawy Wolnej Szkoły dla Życia

 

Być obecnym, uważnym, pełnym miłości i sprawnym człowiekiem

 

 

 

Czego chcemy

  

1. Chcemy uczestnikom Wolnej Szkoły dla Życia towarzyszyć i ich wspierać na odcinku ich drogi życiowej.

 

2. Poprzez naszą pracę pedagogiczną chcemy ćwiczyć i rozwijać socjalne umiejętności, gotowość do pomocy i otwartość do Nowego i do ludzi.

 

3. Chcemy wspierać młodego człowieka w samodzielnym myśleniu, w znalezieniu nowych rozwiązań i w byciu sprawnym do działania w świecie ciągle się zmieniającym.

 

4. Chcemy prowadzić młodego człowieka do głębszego zrozumienia świata.

 

5. Chcemy, żeby młody człowiek jako dorosły znalazł swoją drogę i podążał za nią jako wolno myśląca i samosterowana istota.

 

6. Aby to wszystko zrealizować, szkolimy przede wszystkim umiejętności manualne, muzyczne, artystyczno- estetyczne, kreatywno-intelektualne oraz życiowo-praktyczne. Bycie w kontakcie z swoim ciałem, z realnym światem, z osobami obecnymi – to jest dla nas klucz do zdrowego rozwoju.

 

7. Świadomie nie używamy świata medialnego. Komputery służą nam wyłącznie do uzupełnienia informacji.

 

8. Szkolne egzaminy należą do programu, ale nie są celem naszej pracy.


9. Osiągnięcie dobrych ocen nie gra żadnej roli dla naszej pracy.

10. Pytanie o maturę lub studia w tym wieku nie jest dla nas istotne. Indywidualny rozwój i własna wola dziecka pokazuje, czy to będzie potrzebne.

 

 

Co potrzebujemy

 

1. Potrzebujemy dla naszej pracy wewnętrzną zgodę i współpracę ze strony rodziców. Rodzice zadeklarują zgodę z powyższymi wartościami, podpisując się poniżej.

 

2. W czasie pomiędzy turnusami dzieci przede wszystkim pracują nad swoimi prezentacjami. Potrzebują do tego aktywne uczestnictwo rodziców.

 

3. Rodzice zadeklarują gotowość uczestnictwa w rozmowach pojedynczych, zebraniach lub warsztatach. Za naszego punktu widzenia obecność jest zobowiązująca.

  

O co prosimy

 

1. Prosimy o otwartą komunikację dot. wszelkich spraw rozwoju dziecka w związku z naszą szkołą.

 

2. Prosimy, żeby w domu rodzinnym obchodzono świadomie z mediami, aby chronić dzieci przed horrorami, grami z przemocą i treściami pornograficznymi oraz aby móc dbać o wystarczająco długi sen nocny.

 

3. Prosimy, aby dzieci w dniu przed turnusem nie zajęły się komputerami lub telefonem. Te prośby mogą być tylko prośbami, ponieważ jest to sfera rodzicielska. Są to jednak bardzo poważne prośby.

 

Reguły

 

1. W celu zrealizowania wyżej wymienionych celów, biorąc pod uwagę tak krótki czas (jeden tydzień w miesiącu), uważamy za konieczne, żeby dzieci były nieprzerwanie obecne od początku do końca.

 

2. Nie chcemy, żeby dzieci przyniosły do szkoły zabawki techniczne (figurki lego, plastikowe, drony, roboty, potwory i tym podobne).

 

3. Nie chcemy, żeby dzieci podczas turnusów nosiły ubrania, na których są brzydkie grymasy, treści horror, potwory lub pisma nieszanujące człowieczeństwa.

 

4. Uczestnicy Szkoły wyrażają się z szacunkiem i kulturalnie, troszczą się o innych.

 

5. Uczestnicy Szkoły szanują wyposażenie szkoły.

 

6. Uczestnicy Szkoły wstrzymają się z gum do żucia, słodyczy, alkoholu, narkotyk, papierosów, napojów energetyzujących.

 

7. Wzajemnie się wspieramy. Cały czas się uczymy. Wszyscy.

 

 

Uczniowie i opiekunowie razem z rodzicami tworzą

 

Wspólnotę Szkoły.

 

 

Erlebniswoche/ Tydzień BYĆ I CZUĆ